Other stakeholders

Další zúčastněné strany

Mezinárodní organizace nebo velké společnosti, které se chtějí dozvědět více o platformě OiRA a/nebo ji zavést ve své zemi/organizaci. 

Kdo má přístup k OiRA?

Přístup k OiRA a do našeho systému je k dispozici pouze oficiálním členským státům EU a zemím ESVO. Agentura EU-OSHA neposkytuje podporu jiným mezinárodním partnerům.

Případová studie: OiRA pro nadnárodní společnost

Tato případová studie se zabývá tím, jak si nadnárodní automobilka úspěšně přizpůsobila software OiRA agentury EU-OSHA pro podporu koordinovaného hodnocení rizik v celé společnosti. Případová studie zkoumá problémy, s nimiž se společnost zpočátku potýkala, dosažené výsledky a příležitosti plynoucí ze zavedení softwaru, včetně úspor nákladů, podpory zapojení zaměstnanců a možnosti používání softwaru v několika jazycích. Poukazuje také na přenositelnost přístupu společnosti k uzpůsobení softwaru OiRA a jeho potenciál pro jiné nadnárodní společnosti.

Více informací naleznete na stránce https://osha.europa.eu/en/publications/oira-multinational-company

Obrázek
OiRA profile image

Informace z otevřených zdrojů

OiRA je otevřený software. Bezplatný otevřený software je volně licencovaný tak, aby uživatelé byli oprávněni používat, studovat, měnit a vylepšovat jeho design prostřednictvím dostupnosti jeho zdrojového kódu.

Nástroj OiRA je založen na systému správy obsahu „Plone“. Úložiště softwaru pro nástroj OiRA naleznete na adrese https://github.com/EU-OSHA/oira.application.buildout a související dokumentaci na adrese https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation.

Instalace

Průvodce instalací naleznete zde https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation/releases

Kontakt

Více informací o provádění nástrojů OiRA získáte na adrese oira [at] osha.europa.eu