Micro and Small Enterprises (MSEs)

Mikropodniky a malé podniky

Mikropodniky a malé podniky, které mají zájem používat tento nástroj nebo se dozvědět více o nástroji OiRA ve své zemi / svém odvětví.

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik představuje postup hodnocení rizik pro bezpečnost a zdraví pracovníků na základě rizik na pracovišti. Jedná se o systematické zkoumání všech aspektů práce, které zahrnuje otázky:

  • co by mohlo způsobit úraz nebo újmu;
  • lze rizika odstranit, a pokud ne;
  • jaká preventivní nebo ochranná opatření jsou zavedená nebo je třeba zavést pro kontrolu rizik.

Více informací o hodnocení rizik naleznete na stránce Hodnocení rizik.

Nástroje

Nástroje OiRA umožňují mikropodnikům a malým podnikům provádět hodnocení rizik. Nástroje jsou snadno použitelné, zdarma ke stažení a lze je snadno získat kliknutím na příslušný níže uvedený odkaz. Většina nástrojů je vyvinuta pro konkrétní odvětví nebo pododvětví, ale některé jsou založeny i na konkrétních rizicích nebo činnostech, například psychosociálních rizicích nebo práci v uzavřených prostorách či na střechách.

Nástroje OiRA

Obrázek
OiRA MSEs

Kontakt na partnery / internetové stránky partnerů

Chcete-li najít partnera OiRA ve své zemi, klikněte na níže uvedený odkaz.

Vnitrostátní partneři OiRA

Jak nástroje OiRA používat

Chcete-li zahájit první hodnocení rizik, vyhledejte nástroj, který vás zajímá, a to tak, že na stránce nástrojů OiRA vyberete příslušnou zemi a odvětví/činnosti. Poznámka: I když partneři OiRA nadále vyvíjejí nové nástroje, ne ve všech partnerských zemích jsou zastoupena všechna odvětví. Jakmile najdete nástroj, který vás zajímá, klikněte na „Zahájit hodnocení rizik“, budete požádáni o vytvoření účtu OiRA, což je jednoduchý a rychlý proces. Registrace vám umožňuje se kdykoli přihlásit a pokračovat v předchozích hodnoceních nebo začít s novými.

Zajímavá videa a propagační materiály

Agentura EU-OSHA a další zúčastněné strany EU vytvořily praktické zdroje včetně videí a infografik, ale i tradičnější případové studie a prezentace na podporu OiRA. Všechny materiály lze zdarma stáhnout zde. Materiály z jednotlivých států naleznete na příslušných internetových stránkách vnitrostátních partnerů OiRA.

Odkazy na další praktické zdroje agentury EU-OSHA

Materiály, které jsou k dispozici zde, vytvořila agentura EU-OSHA a další zúčastněné strany v EU a zahrnují vše od videí a infografik až po tradičnější případové studie a prezentace. Všechny materiály lze stáhnout zdarma. Materiály nástroje OiRA z jednotlivých států naleznete na internetových stránkách partnerů OiRA.

Informace o ochraně údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů je vytvoření vašeho účtu v OiRA (on-line interaktivním hodnocení rizik) a přihlášení se do ní, vypracování hodnocení rizik, akčních plánů a zpráv. K zasílání zpravodajů mohou být používány e-mailové adresy (pokud tuto možnost zvolíte). Aplikace OiRA je nástroj, který vám poskytuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).
Více informací o ochraně údajů naleznete na naší stránce Ochrana údajů.