Praktické zdroje – publikace

Materiály, které jsou zde k dispozici, vytvořila agentura EU-OSHA a další zúčastněné strany v EU a zahrnují vše od videí a infografik až po tradičnější případové studie a prezentace. Všechny materiály lze stáhnout zdarma. Materiály nástroje OiRA z jednotlivých států naleznete na internetových stránkách partnerů OiRA.