Επίπεδο ΕΕ

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

No map yet

Τοποθεσία
Avenue Louise 130a
1050
Brussels, Belgium
Επίπεδο ΕΕ

Δικτυακός τόπος

https://effat.org/

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 2 από 2

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Επίπεδο ΕΕ

Αγγλικά

Agriculture

Ξενοδοχεία εστιατόρια τροφοδοσία

Επίπεδο ΕΕ

Αγγλικά

Hotels and restaurants