Βουλγαρία

General Labour Inspectorate

Τοποθεσία
Doundukov Blvd 3
1000
Sofia
Βουλγαρία

Δικτυακός τόπος

http://www.gli.government.bg

Ειδικός δικτυακός τόπος του OiRA

http://projects.gli.government.bg/index.php?mod=content&show=17

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 5 από 40

Γενικά εργαλεία/ειδικά κινδύνου

Βουλγαρία

Βουλγαρικά

COVID-19

Αυτοκίνητα, μεταφορές, διανομή και εφοδιαστική

Βουλγαρία

Βουλγαρικά

Petrol stations

Κατασκευές & Συντήρηση

Βουλγαρία

Βουλγαρικά

Manufacture of ready-mixed concrete

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Βουλγαρία

Βουλγαρικά

Real estate activities

Δραστηριότητες κτηνιατρικές

Βουλγαρία

Βουλγαρικά

Veterinary activities