Ισπανία

Generalitat de Catalunya

No map yet

Τοποθεσία
Sepúlveda 148-150
08011
Barcelona, Spain
Ισπανία

Προφίλ χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δικτυακός τόπος

http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc

Ειδικός δικτυακός τόπος του OiRA

http://treball.gencat.cat/oira

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 5 από 16

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Ισπανία

Καταλανικά

Agriculture

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Ισπανία

Ισπανικά

Agriculture

Ξενοδοχεία εστιατόρια τροφοδοσία

Ισπανία

Καταλανικά

HORECA

Ξενοδοχεία εστιατόρια τροφοδοσία

Ισπανία

Ισπανικά

HORECA

Εκπαίδευση

Ισπανία

Ισπανικά

Secondary education