Τσεχική Δημοκρατία

Ministry of Labour and Social Affairs

No map yet

Τοποθεσία
Na Poříčním právu 1
128 01
Prague 2, Czech republic
Τσεχική Δημοκρατία

Προφίλ χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δικτυακός τόπος

http://www.mpsv.cz

Ειδικός δικτυακός τόπος του OiRA

https://vubp.cz/en/about-us/campaigns-and-competitions/campaigns/oira-media-cam…

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 5 από 11

Μεταποίηση

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχικά

Woodworking

Αυτοκίνητα, μεταφορές, διανομή και εφοδιαστική

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχικά

Road transport

Κατασκευές & Συντήρηση

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχικά

Construction

Παραγωγή και πώληση τροφίμων

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχικά

Small shops

Εργασία γραφείου & διοίκηση

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχικά

Office work