Κροατία

Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy

No map yet

Τοποθεσία
Ulica grada Vukovara 78,
10 000
Zagreb, Croatia
Κροατία

Δικτυακός τόπος

https://mrosp.gov.hr/

Ειδικός δικτυακός τόπος του OiRA

http://uznr.mrms.hr/znr/oira-internetska-interaktivna-procjena-rizika

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 5 από 35

Ιδιωτική ασφάλεια

Κροατία

Κροατία

Private security

Αυτοκίνητα, μεταφορές, διανομή και εφοδιαστική

Κροατία

Κροατία

Delivery services

Μεταποίηση

Κροατία

Κροατία

Vulcanizer

Κατασκευές & Συντήρηση

Κροατία

Κροατία

Painters

Μεταφορές δημόσιες/επιβατικές

Κροατία

Κροατία

Taxi drivers