Σλοβακία

National Labour Inspectorate

Τοποθεσία
Masarykova 10
04001
Kosice
Σλοβακία

Δικτυακός τόπος

https://www.ip.gov.sk/

Ειδικός δικτυακός τόπος του OiRA

https://www.ip.gov.sk/oira

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 3 από 3
work in office

Εργασία γραφείου & διοίκηση

Σλοβακία

Σλοβάκος

Administration

Μεταποίηση

Σλοβακία

Σλοβάκος

Manufacture

Γενικά εργαλεία/ειδικά κινδύνου

Σλοβακία

Σλοβάκος

Generic