Σλοβακία

National Labour Inspectorate

No map yet

Τοποθεσία
Masarykova 10
04001
Kosice, Slovakia
Σλοβακία

Δικτυακός τόπος

https://www.ip.gov.sk/

Ειδικός δικτυακός τόπος του OiRA

https://www.ip.gov.sk/oira

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 5 από 5

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

Σλοβακία

Σλοβάκος

Retail

Αυτοκίνητα, μεταφορές, διανομή και εφοδιαστική

Σλοβακία

Σλοβάκος

Motorised transport carts

work in office

Εργασία γραφείου & διοίκηση

Σλοβακία

Σλοβάκος

Administration

Μεταποίηση

Σλοβακία

Σλοβάκος

Manufacture

Γενικά εργαλεία/ειδικά κινδύνου

Σλοβακία

Σλοβάκος

Generic