EU and national stakeholders

EU:n ja kansalliset sidosryhmät

EU:n tai kansallisen tason työmarkkinaosapuolet, jotka ovat kiinnostuneita ryhtymään OiRA-kumppaniksi, tukemaan EU-OSHAa OiRA-työkalujen edistämisessä tai tekemään yhteistyötä nykyisten OiRA-kumppaneiden kanssa.

OiRAn toiminta

OiRA on verkkofoorumi, jossa on OiRA-työkalun kehitin (jossa kehittäjät voivat luoda alakohtaisia työkaluja) ja alakohtaisia OiRA-työkaluja, jotka ovat saatavana vuorovaikutteisen verkkosivuston kautta.
OiRA-työkalun kehitin tarjotaan ilmaiseksi alakohtaisille työmarkkinaosapuolille EU:ssa sekä EU:n ja kansallisille viranomaisille. Kansallisia alakohtaisia kumppaneita kannustetaan tekemään yhteistyötä asianomaisen kansallisen OiRA-kumppanin kanssa. 
Kumppanit voivat luoda OiRA-työkalun kehittimen avulla kuhunkin kansalliseen lainsäädäntöön mukautettuja omakielisiä riskinarviointityökaluja eri aloille. Tuloksena syntyvät työkalut annetaan mikro- ja pienyritysten käyttöön riskinarviointien tekemistä varten.

Kuka voi ryhtyä yhteistyökumppaniksi?

EU:n tason alakohtaiset työmarkkinaosapuolet (työnantaja- ja työntekijäjärjestöt) ja kansalliset viranomaiset (ministeriöt, työsuojelutarkastajat, työterveys- ja työturvallisuuslaitokset jne.). Kansallisia alakohtaisia kumppaneita kannustetaan tekemään yhteistyötä asianomaisen kansallisen OiRA-kumppanin kanssa.
Nykyiset kansalliset kumppanit löytyvät täältä, ja EU:n tason kumppanit löytyvät täältä.

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen

Silloin, kun kansallinen viranomainen tai kansallinen työterveys- ja työturvallisuuslaitos on päävastuussa OiRA-työkalun (-työkalujen) kehittämisestä, sen on otettava työmarkkinaosapuolet (ja muut kumppanit) mukaan OiRA-työkalun tai -työkalujen kehittämiseen ja levittämiseen kyseisen jäsenvaltion kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

Kuva
OiRA EU national stakeholders

Kuka voi käyttää OiRA-työkaluja?

OiRAa voi käyttää kuka tahansa, joka haluaa arvioida terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä riskejä, joita omalla työpaikalla voi esiintyä. OiRA on kuitenkin suunniteltu erityisesti pienille yrityksille.
OiRA on suunniteltu erityisesti tukemaan niitä työpaikan riskien arvioinnissa ja auttamaan niitä dokumentoidun riskinarvioinnin sekä yrityksen vaatimuksiin soveltuvan toimintasuunnitelman laatimisessa.

Vuorovaikutteisen riskinarviointityökalun verkosto

Vuorovaikutteisen riskinarviointityökalun verkosto koostuu työterveys- ja työturvallisuuslaitoksista ja ministeriöistä, jotka ovat kehittäneet oman maksuttoman vuorovaikutteisen riskinarviointityökalun (IRAT). Niiden riskinarviointityökalut voivat olla erilaisia, mutta kaikilla laitoksilla on sama tavoite: mikro- ja pienyritysten auttaminen niiden riskinarviointiprosessissa, mahdollisimman monen mikro- ja pienyrityksen saavuttaminen ja verkoston oman ohjelmiston ylläpitäminen ja päivittäminen pitkällä aikavälillä.

OiRA-tilastot

Katsaus OiRAn tilastoihin viime vuosien ajalta. Näihin tietoihin sisältyy kehitettyjen työkalujen määrä, käyttäjien määrä, tehtyjen riskinarviointien määrä sekä tietoa kehitteillä olevista työkaluista.

Avoin lähdekoodi/jakaminen

OiRA-työkalut ja niiden sisältö kokonaisuudessaan ovat vapaasti saatavilla, ja muut OiRA-kumppanit voivat käyttää niitä omien työkalujensa kehittämisessä. Vapaa saatavuus koskee ainoastaan työkalujen tekstiä. Valokuvilla ja muilla kuvilla voi olla tekijänoikeussuoja. Riskinarviointiyökalujen kehittäjät ovat vastuussa sen varmistamisesta, että heillä on oikeus käyttää työkalujen valokuvia ja muita kuvia.
OiRAn sisällön jakaminen tapahtuu Creative Commons -lisenssien avulla. Kyseinen lisenssi tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa ja muokata työtä monien eriteltyjen ehtojen nojalla, esimerkiksi, että työ ei saa olla kaupallista ja että sen tekijä on ilmoitettava oikein. Lisätietoa on sivustoilla http://creativecommons.org/ ja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Työkalun kehittäjän opas

Tämä on virallinen OiRA-työkalun kehittäjän opas (käsikirja), joka on tarkoitettu kaikille OiRA-kumppaneille ja niille, jotka kehittävät työkaluja yhteistyössä OiRA-kumppaneiden kanssa. Oppaassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten sisällönhallintajärjestelmää käytetään työkalujen luomiseen.