Alakohtaiset työmarkkinaosapuolet

Työmarkkinavuoropuhelu viittaa keskusteluihin, kuulemisiin, neuvotteluihin ja yhteisiin toimiin, joissa on mukana teollisuuden molempia puolia (työnantajia ja työntekijöitä) edustavia organisaatioita.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä EU:n alakohtaisen työmarkkinavuoropuhelun komiteoiden kanssa kehittääkseen OiRA-työkaluja tietyille aloille (pääasiassa englanniksi ja viittaamalla asiaankuuluviin EU:n direktiiveihin), jotta niitä voidaan toisessa vaiheessa mukauttaa kansallisiin puitteisiin.