Käytännön aineistot

EU-OSHA yhdessä muiden EU:n sidosryhmien kanssa on laatinut erilaisia aineistoja aina videoista ja infografiikoista perinteisempiin tapaustutkimuksiin ja esittelyihin. Kaikki aineistot ovat ladattavissa maksutta. Kansallista OiRA-aineistoa on saatavilla OiRA-kumppaneiden verkkosivuilta.

Materiaalit, kuten esitteet, videot ja infografiikat.

Muun muassa käyttäjien määrää, tehtyjä riskinarviointeja ja kehitteillä olevia työkaluja koskevien OiRA-tilastojen säännölliset päivitykset ja vuotuiset katsaukset.

Yksityiskohtaista tietoa kansallisista tiedotustoimista ja OiRAa koskevista tutkimustuloksista.