Kumppanit

OiRA-yhteisö koostuu OiRA-työkaluja kehittävistä organisaatioista ja ihmisistä. Sen tavoitteena on helpottaa OiRA-työkalujen kehittämistä tehostamalla työkalujen, tietämyksen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, edistämällä yhteistyötä, vahvistamalla nykyisiä suhteita yhteisön sisällä ja luomalla uusia.

Ketkä ovat OiRA-yhteisön jäseniä?

 • Alakohtaiset työmarkkinaosapuolet EU:n ja kansallisella tasolla (työnantaja- ja työntekijäjärjestöt)
 • EU:n ja kansalliset viranomaiset (ministeriöt, työsuojeluviranomaiset, työsuojelulaitokset jne.).

Yhteisön jäsenet pitävät säännöllisesti yhteyttä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon, kokoontuvat kerran vuodessa jakamaan tietoja ja kokemuksia ja tekevät yhteistyötä jakamalla OiRA-työkalujen sisältöä, mainosaineistoja ynnä muuta.


Haluatko tulla mukaan OiRA-yhteisöön?

Kaikki jäsenet sitoutuvat

 • kehittämään OiRA-työkaluja tai mukauttamaan nykyisiä OiRA-työkaluja tietyille aloille ja kansalliseen lainsäädäntöön
 • ottamaan loppukäyttäjät (mikro- ja pienyritysten tai organisaatioiden työnantajat ja työntekijät) mukaan sen varmistamiseksi, että OiRA-työkalut täyttävät loppukäyttäjien todelliset tarpeet (erityisesti testausvaiheessa)
 • päivittämään OiRA-työkalujen sisältöä säännöllisesti
 • jakamaan OiRA-työkaluja ja mahdollisuuksien mukaan antamaan apua loppukäyttäjille
 • tekemään yhteistyötä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa ja antamaan palautetta työkalun kehittimestä, aineistoista ja levitysmallista
 • osallistumaan OiRA-hankkeen arviointeihin (joita hallinnoi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto)
 • jakamaan kehittämiään OiRA-työkaluja sekä prosessissa saatua kokemusta ja tietämystä OiRA-yhteisön muiden jäsenten kanssa.

Haluatko tulla mukaan OiRA-yhteisöön?

 • Yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että riskinarviointityökalujen kehittämisessä tarvitaan EU:n tason yhteistyötä erityisesti talouskriisin ja rajallisten resurssien vuoksi.
 • Yhdistetään toimenpiteet ja resurssit EU:n tasolla: OiRA-yhteisön jäsenet jatkavat siitä, mitä muut jäsenet tekevät tai ovat jo kehittäneet.
 • OiRA edistää yhteistyötä EU:n ja kansallisten OiRA-yhteisön jäsenten ja tutkijoiden kesken.
 • Hankkeessa rakennetaan siltoja, vahvistetaan yhteistyökanavia ja luodaan uusia tapoja vaihtaa tietoa.

Haluatko tulla mukaan OiRA-yhteisöön?

Jos olet työmarkkinaosapuoli tai edustat kansallista laitosta tai viranomaista ja haluat tulla mukaan OiRAan, kehotamme sinua lukemaan ensin OiRAn yhteisymmärryspöytäkirjan, joka on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa tehtävän yhteistyön perusta (ja joka kaikkien OiRA-yhteisön jäsenten on allekirjoitettava). Jos olet kiinnostunut, ota sitten yhteyttä kansalliseen koordinointikeskukseesi ja kerro kiinnostuksestasi.

OiRA-kumppanuuspolitiikassa annetaan etusija EU:n organisaatioille ja EU:n jäsenvaltioille. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tarjoaa ilmaiseksi EU:n ulkopuolisille organisaatioille ja valtioille OiRA-työkalujen kehittimen (verkkosovelluksen riskinarviointityökalujen kehittämiseen) latauksen.

Ota huomioon, että

 • tämän ohjelmiston käyttäminen edellyttää Plone-järjestelmän tuntemista.
 • Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto päivittää ohjelmistoa jatkuvasti.
 • OiRA-sovelluksen lähdekoodi tarjotaan GPL-lisenssin nojalla.