Other stakeholders

Muut sidosryhmät

Kansainväliset järjestöt tai suuret yritykset, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisää tietoja OiRAsta ja/tai siitä, miten se voidaan toteuttaa yrityksen/järjestön sijaintimaassa tai organisaatiossa. 

Kenellä on pääsy OiRAan?

Ainoastaan EU:n virallisilla jäsenvaltioilla ja EFTA-mailla on pääsy OiRAan ja järjestelmäämme. EU-OSHA ei pysty tarjoamaan tukea muille kansainvälisille kumppaneille.

Työpaikkaesimerkki: OiRA monikansalliselle yritykselle

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan, miten monikansallinen autonvalmistaja on mukauttanut EU-OSHAn OiRA-ohjelmistoa niin, että se tukee koko yrityksen kattavaa koordinoitua riskinarviointia. Tapaustutkimuksessa kuvataan yrityksen alkuvaiheessa kohtaamia haasteita, saavutettuja tuloksia ja ohjelmiston käyttöönottoon liittyviä mahdollisuuksia, kuten kustannussäästöjä, työntekijöiden osallistumisen edistämistä ja mahdollisuutta ottaa ohjelmisto käyttöön useilla kielillä. Tapaustutkimuksessa myös korostetaan, että yrityksen lähestymistapa OiRA-ohjelmiston räätälöintiin on siirrettävissä, mikä tarjoaa mahdollisuuksia muille monikansallisille yrityksille.

Lisätietoja: https://osha.europa.eu/en/publications/oira-multinational-company

Kuva
OiRA profile image

Avoimen lähteen tiedot

OiRA on avoimen lähteen ohjelmisto. Ilmainen avoimen lähteen ohjelmisto on vapaasti lisensoitu siten, että käyttäjät saavat oikeuden käyttää, tutkia, muuttaa ja parantaa sen suunnittelua lähdekoodin saatavuuden ansiosta.

OiRA perustuu Plone-sisällönhallintajärjestelmään. OiRAn ohjelmistoarkisto on saatavilla osoitteessa https://github.com/EU-OSHA/oira.application.buildout ja siihen liittyvä dokumentaatio löytyy osoitteesta https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation

Asennus

Asennusopas on saatavilla osoitteessa https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation/releases 

Yhteystiedot

Lisätietoja OiRAn käyttöönotosta on osoitteessa oira [at] osha.europa.eu (.)