Vuorovaikutteisen riskinarviointityökalun verkosto

Vuorovaikutteisen riskinarviointityökalun verkosto koostuu työsuojelulaitoksista ja ministeriöistä, jotka ovat kehittäneet oman maksuttoman vuorovaikutteisen riskinarviointityökalun (IRAT). Niiden riskinarviointityökalut voivat olla erilaisia, mutta kaikilla laitoksilla on samanlaisia haasteita, esimerkiksi mikro- ja pienyritysten auttaminen niiden riskinarviointiprosessissa, mahdollisimman monen mikro- ja pienyrityksen saavuttaminen ja ohjelmiston ylläpitäminen ja päivittäminen pitkällä aikavälillä.