Na poziomie UE

Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community

Lokalizacja
Rue Washington 40
1050
Bruxelles, Belgium
Na poziomie UE

Strona internetowa

http://www.euroleather.com

Specjalna strona internetowa OiRA

http://www.euroleather.com/index.php/projects