Malta

Occupational Health and Safety Authority

Místo
17 Edgar Ferro Street
PTA 1533
Pieta', Malta
Malta

Profily na sociálních médiích

Internetové stránky

http://www.ohsa.org.mt

Specializované internetové stránky nástroje OiRA

http://ohsa.org.mt/Home/UsefulInformation/OiRA.aspx

Nástroje partnerů OiRA

Zobrazeno 1 – 5 z 5

Obecné nástroje / specifické pro daná rizika

Malta

Anglicky

Psychosocial

Kancelářské práce a administrativa

Malta

Anglicky

Office work

Obecné nástroje / specifické pro daná rizika

Malta

Anglicky

Generic

Hotely, restaurace, stravování

Malta

Anglicky

Catering

Kancelářské práce a administrativa

Malta

Maltština

Office work