Alat OiRA

OiRA – internetski alat za interaktivnu procjenu rizika – internetska je platforma koja omogućuje stvaranje alata za sektorsku procjenu rizika na brojnim jezicima na jednostavan i standardiziran način.

Razvila ga je i održava ga Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i temelji se na nizozemskom instrumentu za procjenu rizika RI&E.

Zašto je razvijen projekt OiRA?

Ispravna procjena rizika od ključne je važnosti za zdrava radna mjesta. Međutim, vođenje procjena rizika može biti prilično zahtjevno, osobito za mikropoduzeća i mala poduzeća, kojima u tom smislu mogu nedostajati resursi ili znanje o sigurnosti i zdravlju na radu.

Cilj OiRA-e je riješiti taj problem. Ovo je prva inicijativa na razini EU-a koja potiče europska mala poduzeća i mikropoduzeća na procjenu rizika (uglavnom posredstvom država članica i socijalnih partnera – udruga poslodavaca i zaposlenika – na razini EU-a i na nacionalnoj razini).

Koji su ciljevi OiRA-e?

 • Na europskoj razini:
  • povećati broj malih i mikropoduzeća u Europi koja procjenjuju i upravljaju svojim rizikom na radu
  • pridonijeti (putem propisne procjene rizika) smanjenju broja nesreća i bolesti na radu te poboljšanju radnih uvjeta
  • pomoći poduzećima (kroz odgovarajuću procjenu rizika) da postanu kompetitivnija (smanjenjem troškova koji nastaju zbog nesreća i bolesti na radu, smanjenjem količine bolovanja itd.).
 • Na nacionalnim i sektorskim razinama:
  • staviti praktične alate OiRA na raspolaganje malim i mikropoduzećima putem internetskih stranica i promovirati njihovu upotrebu
  • pridonositi nacionalnim ciljevima smanjivanja broja bolesti i nesreća na radu stavljanjem alata OiRA na raspolaganje poduzećima.
 • Na razini tvrtke:
  • osigurati sigurnost i zdravlje radnika (opća dužnost poslodavaca i poduzeća) poticanjem na upotrebu alata OiRA na razinama tvrtke i pogona, time postavljajući zdravi proces procjene rizika
  • demistificirati proces procjene rizika
  • poboljšati radne uvjere promicanjem upotrebe alata za procjenu rizika na radu, poboljšavajući time performanse tvrtki.

Kako djeluje OiRA?

OiRA je internetska platforma koja se sastoji od generatora alata OiRA (gdje razvojni programeri stvaraju sektorske alate) i sektorskih alata OiRA-e, koji su dostupni mikropoduzećima i malim poduzećima na interaktivnom mrežnom mjestu.

Generator alata OiRA omogućen je besplatno sektorskim socijalnim partnerima na razini EU-a i na nacionalnim razinama te tijelima EU-a i nacionalnim tijelima.

Partneri OiRA-e mogu upotrebljavati generator alata OiRA za izradu alata za procjenu rizika za različite sektore, rizike ili aktivnosti. Ti se alati zatim stavljaju na raspolaganje mikropoduzećima i malim poduzećima za provedbu procjena rizika.