Praktični resursi

Materijale dostupne ovdje izradili su EU-OSHA i drugi dionici EU-a te uključuju sve od videozapisa i infografika do tradicionalnijih studija slučaja i prezentacija. Svi materijali mogu se besplatno preuzeti. Za nacionalne materijale OiRA-e posjetite mrežna mjesta partnera OiRA- e.

Materijali kao što su letci, videozapisi i infografike

Redovita ažuriranja i godišnji pregledi statističkih podataka o alatima OiRA, kao što su broj korisnika, provedene procjene rizika i razvoj novih alata

Detaljne informacije o nacionalnim promotivnim pristupima i rezultatima istraživanja o OiRA-i.