Uloge i odgovornosti

Sigurnost i zdravlje radnika u Europi štiti se pristupom koji se temelji na procjeni rizika i upravljanju njima. Da bi mogli izvršavati učinkovitu procjenu rizika na radnom mjestu, svi koji su uključeni u taj postupak moraju dobro razumjeti pravni okvir, koncepte i proces procjene rizika te ulogu glavnih sudionika uključenih u taj proces.

Uloge i odgovornosti radnika

Važno je da radnici sudjeluju u procjeni rizika. Oni su upoznati s problemima i pojedinostima onoga što se zaista događa kada izvršavaju svoje zadatke ili aktivnosti, stoga bi trebali biti uključeni u procjenu. Njihova su praktična znanja ili sposobnosti često potrebni za razvoj upotrebljivih preventivnih mjera.

Sudjelovanje radnika nije samo njihovo pravo, nego je ključno za djelotvornost i učinkovitost upravljanja poslodavaca sigurnošću i zdravljem na radu.

Radnici i njihovi predstavnici imaju sljedeća prava/dužnosti:

 • sudjelovanje u postupcima za organizaciju procjene rizika i za imenovanje osoba koje će obavljati taj zadatak;

 • sudjelovanje u procjeni rizika;

 • upozoravanje svojih nadležnih ili poslodavaca na moguće rizike;

 • izvještavanje o promjenama na radnom mjestu;

 • informiranje o rizicima za vlastitu sigurnost i zdravlje te mjerama koje su potrebne za uklanjanje ili smanjenje tih rizika;

 • uključenost u proces donošenja odluka o preventivnim i zaštitnim mjerama koje se trebaju uvesti;

 • traženje uvođenje odgovarajućih mjera od poslodavca te podnošenje prijedloge za smanjenje opasnosti ili uklanjanje opasnosti na samom izvoru;

 • surađivanje kao pomoć poslodavcima u uspostavljanju sigurnog radnog okruženja;

 • obučenost/primanje uputa o mjerama koje je potrebno uvesti;

 • vođenje brige, koliko je to moguće, za svoju sigurnost i zdravlje te za sigurnost i zdravlje drugih osoba na koje utječu njihove radnje u skladu s obukom i uputama koje im je dao poslodavac.

Osim toga, važno je da su predstavnici radnika obučeni na način da razumiju procjenu rizika i svoju ulogu u procjeni rizika.

Alati OiRA -e pružaju različite mogućnosti za uključivanje i informiranje radnika i njihovih predstavnika, kao što su razmjena sadržaja alata ili završnih izvješća odnosno prema potrebi detaljnije pristupe. Provjerite nacionalne alate da se upoznate s različitim mogućnostima poput obuke ili izravnog doprinosa procjeni rizika na internetu. 

Uloge i odgovornosti poslodavaca

U sklopu svoje nadležnosti poslodavci bi trebali pažljivo utvrditi korake za provedbu procjene rizika i donijeti mjere za sigurnost i zdravlje radnika. Preporučuje se da to učine nakon provedenih koraka u nastavku: 

 • naručivanje, organiziranje i koordiniranje procjene
 • imenovanje nadležnih osoba za provedbu procjena, pri čemu osoba koja provodi procjenu rizika može biti:
  • poslodavac
  • zaposlenici koje je imenovao poslodavac
  • vanjski ocjenjivači i davatelji usluga ako nema nadležnog osoblja na radnom mjestu.
 • savjetovanje s predstavnicima radnika o aranžmanima za imenovanje osoba koje će provoditi procjene
 • pružanje potrebnih informacija, obuke, resursa i podrške za ocjenjivače koji su zaposlenici poslodavaca
 • osiguravanje odgovarajuće koordinacije ocjenjivača (kada je potrebno)
 • uključivanje uprave i poticanje sudjelovanja radne snage
 • utvrđivanje rješenja potrebnih za provjeru i pregled procjene rizika
 • uključivanje preventivnih i zaštitnih mjera u rezultate procjene
 • dokumentiranje procjene rizika
 • praćenje zaštitnih i preventivnih mjera da se osigura njihova učinkovitost
 • obavješćivanje radnika i/ili njihovih predstavnika o rezultatima procjene i uvedenim mjerama (stavljanje evidencije na raspolaganje radnicima).