Što je procjena rizika?

Procjena rizika temelj je europskog pristupa za sprječavanje nesreća na radu i profesionalnih bolesti.

Postoje dobri razlozi za procjenu rizika. Ako se postupak procjene rizika, kao početni pristup upravljanju sigurnošću i zdravljem, ne provodi pravilno ili se uopće ne provodi, malo je vjerojatno da će se utvrditi ili uvesti odgovarajuće preventivne mjere.

Svake se godine milijuni ljudi diljem Europske unije ozlijedi na radu ili se njihovo zdravlje ozbiljno naruši na radnom mjestu. Zbog toga je procjena rizika toliko važna - jer je ključna za zdrava radna mjesta. Procjena rizika dinamičan je proces koji omogućuje poduzećima i organizacijama da uspostave proaktivnu politiku upravljanja rizicima na radnim mjestima.

Stoga je bitno da poduzeća svih vrsta i veličina redovito provode procjene. Pravilna procjena rizika između ostalog uključuje provjeru uzimaju li se u obzir svi relevantni rizici (ne samo oni koji su trenutačni ili očiti), provjeru učinkovitosti donesenih sigurnosnih mjera, evidentiranje ishoda procjene i redovitu provjeru procjene kako bi bila ažurirana.

Najbitniji zakonodavni akt Europske unije koji je važan za procjenu rizika je Okvirna direktiva 89/391. Ova je Direktiva prenesena u nacionalno zakonodavstvo te su stoga organizacije u svim državama članicama obvezne provoditi procjenu rizika za sigurnost i zdravlje. Međutim, države članice imaju pravo uvesti strože odredbe za zaštitu svojih radnika (stoga biste trebali provjeriti posebno zakonodavstvo koje se odnosi na procjenu rizika u vašoj zemlji). U nacionalnim alatima OiRA naši partneri već su uzeli u obzir važeće nacionalno zakonodavstvo.

Definicije

Opasnosti

Opasnost može biti bilo što – materijali za rad, oprema, radne metode ili prakse – sve što potencijalno može uzrokovati ozljedu.

Rizici

Rizik je vjerojatnost, velika ili mala, da opasnost može uzrokovati ozljedu.

Procjena rizika

Procjena rizika proces je procjene rizika za sigurnost i zdravlje radnika od opasnosti na radu. To je sustavno ispitivanje svih aspekata rada kojim se razmatra:

  • što bi moglo izazvati ozljedu ili štetu;

  • mogu li se opasnosti eliminirati i, ako ne;

  • koje preventivne ili zaštitne mjere postoje ili bi trebale postojati u svrhu kontrole rizika.