Svrha procjene rizika

Poslodavci su na svakom radnom mjestu dužni osigurati sigurnost i zdravlje radnika u svim aspektima povezanima s njihovim radom. Svrha provedbe procjene rizika jest omogućiti poslodavcu poduzimanje potrebnih mjera za zaštitu radnika.

Te mjere obuhvaćaju sljedeće:

  • uklanjanje i sprječavanje profesionalnih rizika.

  • pružanje informacija radnicima;

  • osiguranje obuke radnicima;

  • omogućavanje organizacije i sredstava za provođenje potrebnih mjera.

Iako svrha procjene rizika obuhvaća sprečavanje rizika povezanih s radom i to bi uvijek trebao biti cilj, navedeno neće uvijek biti moguće u praksi. U slučajevima kada uklanjanje rizika nije moguće, potrebno je smanjiti rizike i kontrolirati preostale rizike. U kasnijoj se fazi ti preostali rizici ponovno procjenjuju u okviru programa provjere i može se razmotriti mogućnost uklanjanja rizika u pogledu novih saznanja.

Procjena rizika treba biti strukturirana i tako da pomogne poslodavcima:

  • identificirati opasnosti koje nastaju na radu i procijeniti rizike povezane s tim opasnostima, utvrditi mjere koje je potrebno uvesti za zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika i ostalih radnika, pritom uzimajući u obzir zakonodavne zahtjeve;

  • procijeniti rizike kako bi odabrali najbolju radnu opremu, kemijske tvari ili pripravke, opremili radna mjesta i organizirali posao

  • provjeriti prikladnost uvedenih mjera;

  • odrediti prioritetne radnje ako se na temelju procjene utvrdi da su potrebne daljnje mjere;

  • dokazati njima samima, nadležnim tijelima, radnicima i njihovim predstavnicima da su uzeti u obzir svi čimbenici važni za rad i da je donesena informirana i ispravna odluka o rizicima i mjerama koje su potrebne za zaštitu zdravlja i sigurnosti;

  • osigurati da preventivne mjere te radne i proizvodne metode, koje se smatraju potrebnima i koje su uvedene nakon procjene rizika, omogućuju poboljšanje razine zaštite radnika.