Novosti u OiRA-i

Najnovije vijesti

The Greek Ministry of Labour and Social Affairs has recently  …
Prikaži više
Conducting risk assessments for your company may seem hard when…
Prikaži više

Najnoviji alati OiRA

Latest OiRA tools - home page intro text

Alati OiRA mikropoduzećima i malim poduzećima omogućuju da provode procjene rizika, a razvijaju ih naši partneri OiRA-e, EU-OSHA i partneri u sklopu sektorskog socijalnog dijaloga EU-a.