Micro and Small Enterprises (MSEs)

Mikropoduzeća i mala poduzeća

Mikropoduzeća i mala poduzeća zainteresirana za upotrebu alata ili učenje više o OiRA-i u njihovoj zemlji/sektoru

Procjena rizika

Procjena rizika proces je procjene rizika za sigurnost i zdravlje radnika od opasnosti na radu. Obuhvaća sustavno ispitivanje svih aspekata rada kojim se razmatra:

  • što bi moglo uzrokovati ozljedu ili štetu
  • mogu li se opasnosti eliminirati i, ako ne:
  • koje su preventivne ili zaštitne mjere uspostavljene ili bi trebale biti uspostavljene kako bi se kontrolirali rizici.

Za više informacija o procjeni rizika posjetite stranicu Procjena rizika.

Alati

Alati OiRA omogućuju mikropoduzećima i malim poduzećima da provedu procjenu rizika. Alate možete besplatno preuzeti i jednostavno im pristupiti klikom na relevantnu poveznicu u nastavku. Većina se alata razvija za određeni sektor ili podsektor, ali se neki također temelje na određenim rizicima ili aktivnostima, kao što su psihosocijalni rizici, rad u zatvorenim prostorima ili na krovu.

Alati OiRA

Slika
OiRA MSEs

Kontakt / internetska stranica partnera

Kako biste pronašli partnera OiRA-e u svojoj zemlji, kliknite na poveznicu u nastavku.

Nacionalni partneri OiRA-e

Kako se koristiti alatom OiRA

Da biste započeli svoju prvu procjenu rizika, pretražite alat koji vas zanima odabirom odgovarajuće zemlje i sektora/djelatnosti na stranici s alatima OiRA. Napomena: Iako partneri OiRA-e nastavljaju razvijati nove alate, nisu svi sektori obuhvaćeni u svim partnerskim zemljama. Nakon što pronađete alat koji vas zanima, kliknite na „Pokrenite procjenu rizika” i od vas će se zatražiti da izradite račun za OiRA. To je jednostavan i brz postupak. Nakon što se registrirate, u svakom ćete se trenutku moći jednostavno prijaviti i nastaviti s prethodnim procjenama ili pokrenuti nove procjene.

Videozapisi i promotivni materijali od interesa

EU-OSHA i drugi dionici EU-a stvorili su praktične resurse, uključujući videozapise i infografike, za tradicionalnije studije slučaja i prezentacije za promicanje OiRA-e. Svi materijali mogu se besplatno preuzeti ovdje. Nacionalni materijali dostupni su na odgovarajućim internetskim stranicama nacionalnih partnera OiRA -e.

Poveznice na druge praktične resurse EU-OSHA-e

Materijale dostupne ovdje izradili su EU-OSHA i drugi dionici EU-a te uključuju sve od videozapisa i infografika do tradicionalnijih studija slučaja i prezentacija. Svi materijali mogu se besplatno preuzeti. Za nacionalne materijale OiRA-e posjetite mrežna mjesta partnera OiRA-e.

Informacije o zaštiti podataka

Svrha postupka obrade je izrada računa i prijava na račun u alatu OiRA te izrada procjena rizika, akcijskih planova i izvješća. E-adrese mogu služiti za slanje biltena (ako ste odabrali tu opciju). OiRA je aplikacija koju vam stavlja na raspolaganje Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA).
Za više informacija o zaštiti podataka posjetite našu stranicu o zaštiti podataka.