Sektorski socijalni partneri

Socijalni dijalog odnosi se na rasprave, konzultacije, pregovore i zajedničke akcije koje uključuju organizacije koje predstavljaju dvije strane industrije (poslodavci i radnici).

EU-OSHA blisko surađuje sa sektorskim odborima za socijalni dijalog EU-a da bi razvili alate OiRA za određene sektore (uglavnom na engleskom i pozivajući se na relevantne direktive EU-a) i prilagodili ih nacionalnim kontekstima kao drugi korak.