OiRA – Online interactive Risk Assessment

About OiRA

Profili

MSEs

Mikropoduzeća i mala poduzeća

Mi smo mikropoduzeće ili malo poduzeće zainteresirano za alat ili za više informacija o alatima OiRA u svojoj zemlji ili sektoru.

EU and national Stakeholders

EU i nacionalni partneri

Mi smo socijalni partner na razini EU-a ili na nacionalnoj razini zainteresirani postati partner platforme OiRA. Želimo podržati EU-OSHA-u u promicanju alata OiRA ili suradnji s postojećim partnerima OiRA-e.

Other stakeholders

Ostali dionici

Međunarodna smo organizacija ili veliko poduzeće koje želi više informacija o alatu OiRA i kako ga primijeniti u svojoj zemlji ili organizaciji.

Najnoviji alati OiRA

Latest OiRA tools - home page intro text

Alati OiRA mikropoduzećima i malim poduzećima omogućuju da provode procjene rizika, a razvijaju ih naši partneri OiRA-e, EU-OSHA i partneri u sklopu sektorskog socijalnog dijaloga EU-a.

Retail

Zemlja
Slovačka
Jezik
Slovački
Više informacija Manje informacija

Motorised transport carts

Zemlja
Slovačka
Jezik
Slovački
Više informacija Manje informacija

Dental practices

Zemlja
Francuska
Jezik
Francuski
Više informacija Manje informacija

Najnovije vijesti

Hotel, restaurant and catering (HORECA) sector workers are…
Prikaži više
Digital transformation is changing workplaces and occupational…
Prikaži više