OiRA – Online interactive Risk Assessment

About OiRA

Profili

MSEs

Mikropoduzeća i mala poduzeća

Mi smo mikropoduzeće ili malo poduzeće zainteresirano za alat ili za više informacija o alatima OiRA u svojoj zemlji ili sektoru.

EU and national Stakeholders

EU i nacionalni partneri

Mi smo socijalni partner na razini EU-a ili na nacionalnoj razini zainteresirani postati partner platforme OiRA. Želimo podržati EU-OSHA-u u promicanju alata OiRA ili suradnji s postojećim partnerima OiRA-e.

Other stakeholders

Ostali dionici

Međunarodna smo organizacija ili veliko poduzeće koje želi više informacija o alatu OiRA i kako ga primijeniti u svojoj zemlji ili organizaciji.

Najnoviji alati OiRA

Latest OiRA tools - home page intro text

Alati OiRA mikropoduzećima i malim poduzećima omogućuju da provode procjene rizika, a razvijaju ih naši partneri OiRA-e, EU-OSHA i partneri u sklopu sektorskog socijalnog dijaloga EU-a.

Najnovije vijesti

The Greek Ministry of Labour and Social Affairs has recently  …
Prikaži više
Conducting risk assessments for your company may seem hard when…
Prikaži više