Słowenia

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

Lokalizacja
Štukljeva 44
1000
Ljubljana, Slovenia
Słowenia

Strona internetowa

http://www.mddsz.gov.si/en/

Specjalna strona internetowa OiRA

http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja