Om OiRA

OiRA – Interaktiv riskbedömning på nätet – är en webbplattform som gör det möjligt att ta fram branschanpassade verktyg för riskbedömning på många språk och på ett enkelt och standardiserat sätt.

Den har utvecklats och underhålls av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och bygger på det nederländska riskbedömningsinstrumentet RI&E.

Varför utvecklades OiRA-projektet?

En korrekt riskbedömning är nyckeln till hälsosamma arbetsplatser. Att utföra riskbedömningar kan dock vara komplicerat, inte minst för mikro- och småföretag som ibland saknar de resurser och arbetsmiljökunskaper som krävs för att genomföra dem på ett effektivt sätt.

OiRA är ett verktyg som kan kompensera för sådana brister. Det här är det första initiativet på EU-nivå för att uppmuntra europeiska mikro- och småföretag att bedöma sina arbetsmiljörisker med hjälp av verktyg som utvecklats av nationella myndigheter och arbetsmarknadens parter  (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) på EU- och medlemsstatsnivå.

Vilka är målsättningarna med OiRA?

 • På europeisk nivå:
  • Öka antalet mikro- och småföretag i Europa som bedömer och hanterar sina arbetsmiljörisker.
  • (Genom lämplig riskbedömning) bidra till att minska antalet arbetsmiljörelaterade olyckor och sjukdomar, och förbättra arbetsförhållandena.
  • (genom lämplig riskbedömning) hjälpa företag att bli mer konkurrenskraftiga (genom att minska kostnaderna på grund av arbetsmiljörelaterade olyckor och sjukdomar, minska andelen sjukskrivna osv.).
 • På nationell nivå och branschnivå:
  • Erbjuda mikro- och småföretag praktiska OiRA-verktyg på webben och informera om användningen.
  • Bidra till nationella målsättningar för att minska antalet arbetsmiljörelaterade sjukdomar och olyckor genom att erbjuda företagen OiRA-verktyg.
 • På företagsnivå:
  • Trygga arbetstagarnas hälsa och säkerhet (en generell skyldighet för arbetsgivare och företag) genom att uppmuntra användningen av OiRA-verktyg i företaget och på butiksgolvet, för att skapa en sund riskbedömningsprocess.
  • Avmystifiera riskbedömningsprocessen.
  • Förbättra arbetsförhållanden genom att främja användningen av verktyg för att bedöma arbetsmiljörisker, och därmed förbättra företagens resultat.

Hur fungerar OiRA?

OiRA är en onlineplattform som dels består av en verktygsgenerator (där utvecklare kan skapa branschspecifika verktyg) och dels innehåller de färdiga, branschspecifika OiRA-verktygen, som är tillgängliga för mikro- och småföretag via en interaktiv webbplats.

OiRA:s verktygsgenerator erbjuds kostnadsfritt till branschvisa arbetsmarknadsparter på EU-nivå och nationell nivå samt för EU-myndigheter och nationella myndigheter.

OiRA-partnerna kan använda verktygsgeneratorn för att skapa riskbedömningsverktyg för olika branscher, risker eller verksamheter. Dessa verktyg görs sedan tillgängliga för mikro- och småföretag så att de kan utföra sina riskbedömningar.