Nätverket för det interaktiva verktyget för riskbedömning

IRAT-nätverket består av arbetsmiljöinstitut och ministerier som har utvecklat sitt eget interaktiva verktyg för riskbedömning (IRAT). Även om deras riskbedömningsverktyg kan skilja sig åt ställs alla dessa institutioner inför samma utmaningar, exempelvis att hjälpa mikro- och småföretag i processen med att bedöma risker, nå ut till så många mikro- och småföretag som möjligt och upprätthålla och uppdatera programvaror på längre sikt.