Other stakeholders

Andra intressenter

Internationella organisationer eller stora företag som vill veta mer om OiRA och/eller använda verktyget i sitt land eller inom sin organisation. 

Vem har tillgång till OiRA?

Tillgång till OiRA och till vårt system ges endast till officiella EU-medlemsstater samt till Efta-länderna. EU-Osha har inte möjlighet att ge stöd till andra internationella partner.

Fallstudie: OiRA i ett multinationellt företag

I den här fallstudien tittar vi på hur en multinationell biltillverkare framgångsrikt har anpassat EU-Oshas programvara för att stödja samordnad riskbedömning på företagsnivå. Den belyser utmaningarna som företaget först mötte, vad som har uppnåtts och möjligheterna som implementeringen av programvaran har skapat – inklusive kostnadsbesparingar, främjande av arbetstagarnas delaktighet och möjligheten att utveckla programvaran på flera språk. Fallstudien visar också hur det här företagets sätt att specialanpassa OiRA-programvaran är överförbart, vilket innebär att andra multinationella företag kan dra nytta av det.

För mer information: https://osha.europa.eu/en/publications/oira-multinational-company

Bild
OiRA profile image

Information om öppen källkod

OiRA utgörs av programvara med öppen källkod. Kostnadsfri programvara med öppen källkod licensieras fritt så att användarna kan använda, studera, ändra och förbättra dess utformning genom att källkoden är tillgänglig.

OiRA-programmen bygger på innehållshanteringssystemet ”Plone”. Programvaruarkivet för OiRA finns på https://github.com/EU-OSHA/oira.application.buildout och tillhörande dokumentation finns på https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation

Installation

En installationsmanual finns här: https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation/releases 

Kontakt

För mer information om hur du implementerar OiRA, kontakta oss på oira [at] osha.europa.eu