OiRA – Online interactive Risk Assessment

About OiRA

Profiler

MSEs

Mikro- och småföretag

Jag arbetar vid ett mikro- eller småföretag och är intresserad av att använda ett OiRA-verktyg eller lära mig mer om hur OiRA kan användas i mitt land och inom min bransch.

EU and national Stakeholders

EU och nationella intressenter

Jag företräder en europeisk eller nationell arbetsmarknadspart och vi är intresserade av att bli OiRA-partner. Jag är intresserad av att hjälpa EU-Osha att marknadsföra OiRA-verktygen eller samarbeta med befintliga OiRA-partner.

Other stakeholders

Andra intressenter

Jag arbetar vid en internationell organisation eller ett stort företag och vill lära mig mer om OiRA och hur jag kan använda dess verktyg i mitt land och i min organisation.

De senaste OiRA-verktygen

Latest OiRA tools - home page intro text

OiRA-verktygen gör det möjligt för mikro- och småföretag att genomföra riskbedömningar och har utvecklats av våra OiRA-partner, av EU-Osha själv och av arbetsmarknadens parter inom ramen för EU:s sektorsvisa sociala dialog.

Retail

Land
Slovakien
Språk
Slovakiska
Visa mer information Visa mindre information

Motorised transport carts

Land
Slovakien
Språk
Slovakiska
Visa mer information Visa mindre information

Dental practices

Land
Frankrike
Språk
Franska
Visa mer information Visa mindre information

Senaste nyheter

Hotel, restaurant and catering (HORECA) sector workers are...
Se mer
Digital transformation is changing workplaces and occupational...
Se mer