Micro and Small Enterprises (MSEs)

Mikro- och småföretag

Mikro- och småföretag som är intresserade av att använda ett verktyg eller skaffa sig mer information om OiRA i deras land och inom deras bransch.

Riskbedömning

Riskbedömning är en process för att utvärdera arbetsrelaterade risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Det rör sig om en systematisk genomgång av alla aspekter av arbetet, där man bedömer

  • vad som kan orsaka fysisk eller annan skada,
  • om farorna/riskerna kan elimineras och, om inte,
  • vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som vidtagits eller måste vidtas för att kontrollera riskerna.

För mer information om riskbedömning, besök vår särskilda riskbedömningssida.

Verktyg

OiRA-verktygen hjälper mikro- och småföretag att genomföra riskbedömningar på ett korrekt sätt. Verktygen är användarvänliga och kan laddas ner gratis via länkarna nedan. De flesta verktyg är framtagna för en specifik bransch eller är anpassade för ett särskilt verksamhetsområde, men det finns också verktyg som fokuserar på specifika risker eller aktiviteter, till exempel psykosociala risker eller arbete i trånga utrymmen eller på tak.

OiRA-verktyg

Bild
OiRA MSEs

Webbsida/kontaktuppgifter till OiRA-partner

Klicka på länken nedan för att hitta OiRA-partnern i ditt land.

OiRA:s nationella partner

Så använder du OiRA

Om du står i begrepp att göra din första riskbedömning börjar du med att söka efter det verktyg du är intresserad av genom att välja respektive land, bransch eller verksamhet på sidan med OiRA-verktyg. Observera: OiRA-partnerna utvecklar nya verktyg löpande, men det finns fortfarande vissa branscher som inte täcks i partnerländerna. När du har hittat rätt verktyg klickar du på ”Starta riskbedömningen”. Du uppmanas då att skapa ett OiRA-konto. Det är en enkel och snabb process. När du registrerat dig kan du enkelt logga in när som helst för att fortsätta tidigare påbörjade riskbedömningar eller starta nya.

Videor och marknadsföringsmaterial av intresse

EU-Osha och andra EU-intressenter har skapat praktiska resurser – allt från videor och infografik till fallstudier och presentationer – för att främja OiRA. Allt material kan laddas ner gratis här. Nationellt material finns på de respektive webbplatserna för de nationella OiRA-partnerna.

Länkar till andra praktiska resurser från EU-Osha

Det material som finns tillgängligt här har tagits fram av EU-Osha och andra EU-intressenter och omfattar allt från videor och infografik till mer traditionella resurser såsom fallstudier och presentationer. Allt material kan laddas ner kostnadsfritt. För nationellt OiRA-material, se OiRA-partnernas webbplatser.

Information om personuppgiftsskydd

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att användaren ska kunna skapa och logga in på sitt personliga OiRA-konto (OiRA står för ”Online interactive Risk Assessment”, interaktiv riskbedömning på nätet) samt använda OiRA-verktygen för att skapa riskbedömningar, handlingsplaner och rapporter. E-postadressen kan komma att användas för att skicka nyhetsbrev (om du har markerat det alternativet). OiRA-verktygen tillhandahålls av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha).
För mer information om skydd av personuppgifter, besök vår sida om personuppgiftsskydd.