Praktiska resurser

De resurser som finns tillgängliga här har skapats av EU-Osha och andra EU-intressenter och omfattar allt från videor och infografik till mer traditionella resurser såsom fallstudier och presentationer. Allt material kan laddas ner kostnadsfritt. För nationellt OiRA-material, se OiRA-partnernas webbplatser.

Material såsom flygblad, videor och infografik.

Regelbundna uppdateringar och årliga översikter över OiRA-statistik, t.ex. antal användare, genomförda riskbedömningar och verktyg under utveckling.

Ingående information om nationella marknadsföringsmetoder och forskningsresultat om OiRA.