Branschvisa arbetsmarknadsparter

Social dialog hänför sig till diskussioner, samråd, förhandlingar och gemensamma åtgärder som innefattar organisationer som företräder branschens två sidor (arbetsgivare och arbetstagare).

EU-Osha har ett nära samarbete med EU:s branschvisa kommittéer för social dialog för att utveckla OiRA-verktyg för vissa branscher (huvudsakligen på engelska och med hänvisning till relevanta EU-direktiv), i syfte att anpassa dem nationellt som ett andra steg.