Praktiska resurser – Fakta och siffror

De resurser som finns tillgängliga här har skapats av EU-Osha och andra EU-intressenter och omfattar allt från videor och infografik till mer traditionella resurser såsom fallstudier och presentationer. Allt material kan laddas ner kostnadsfritt. För nationellt OiRA-material, se OiRA-partnernas webbplatser.