Slovačka

National Labour Inspectorate

No map yet

Mjesto
Masarykova 10
04001
Kosice, Slovakia
Slovačka

Alati partnera OiRA-e

Prikaz: 1 – 5 od 5

Trgovina na veliko i trgovina na malo

Slovačka

Slovački

Retail

Cestovni prijevoz, distribucija i logistika

Slovačka

Slovački

Motorised transport carts

work in office

Uredski rad i administracija

Slovačka

Slovački

Administration

Proizvodnja

Slovačka

Slovački

Manufacture

Generički alati / alati za specifične rizike

Slovačka

Slovački

Generic