Lettland

State Labour Inspectorate of the Republic of Latvia

Plats
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010
Riga
Lettland

OiRA-verktyg från våra partner

Visar 1 – 5 av 27

Allmänna verktyg/riskspecifika

Lettland

Lettiska

Telework

Information och kommunikation

Lettland

Lettiska

Printing sector

Vård och omsorg samt sociala tjänster

Lettland

Lettiska

Hospitals and day surgeries

Vård och omsorg samt sociala tjänster

Lettland

Lettiska

Residential care activities

@EU-OSHA

Byggverksamhet och underhåll

Lettland

Lettiska

Construction - Outdoor work