EU and national stakeholders

ЕС и национални заинтересовани страни

Европейски или национални социални партньори, заинтересовани да станат партньор на OiRA, като предоставят подкрепа на EU-OSHA за популяризиране на инструментите на OiRA или сътрудничество със съществуващите партньори на OiRA.

Как функционира OiRA?

OiRA е онлайн платформа, която се състои от генератор на инструменти на OiRA (където разработчиците създават инструменти по сектори) и секторни инструменти OiRA, достъпни чрез интерактивен уебсайт.
Генераторът на инструменти на OiRA се предоставя безплатно на секторните социални партньори на равнище ЕС, както и на органите на ЕС и националните органи. Националните секторни партньори се насърчават да си сътрудничат със съответния национален партньор на OiRA. 
Партньорите могат да използват генератора на инструмента OiRA, за да създадат инструменти за оценка на риска за различни сектори на своя национален език, адаптирани към националното законодателство. След това тези инструменти стават достъпни за ММП, които могат да ги използват, за да извършват оценка на риска.

Кой може да стане партньор?

Секторни партньори (организации на работодатели и служители) на равнище ЕС и национално равнище и органите на ЕС и националните органи (министерства, инспекции по труда, агенции БЗР и т.н.). Националните секторни партньори се насърчават да си сътрудничат със съответния национален партньор на OiRA.
Настоящите национални партньори са посочени тук, а партньорите на ЕС — тук.

Участие на социалните партньори

В случай че национален публичен орган/национален институт по безопасност и здраве при работа поеме водеща роля в разработването на инструмент/-и на OiRA, той трябва да включи социалните (и други) партньори в разработването и разпространението на инструмента/-ите на OiRA в съответствие с националните практики в съответната държава членка.

Снимка
OiRA EU national stakeholders

Кой може да използва инструментите?

OiRA може да се използва от всеки, който желае да извърши оценка на свързаните с безопасността и здравето рискове, които може да съществуват на работното място. OiRA е разработена с оглед да бъде максимално полезна за малките предприятия.
OiRA е създадена с конкретната цел да подпомогне тези предприятия в процеса на оценяване на рисковете на работното място и да им помогне да изготвят документирана оценка на риска, включваща план за действие, съобразен с изискванията на предприятието.

Мрежата IRAT

Мрежата IRAT е създадена от агенции за БЗР и министерства, които са разработили инструмент за интерактивна оценка на риска (IRAT). Въпреки че техните инструменти за оценка на риска може да се различават, всички тези институции имат една и съща цел — оказване на помощ на ММП в процеса на оценяване на рисковете им; достигане до максималния брой ММП и поддържане и актуализиране на софтуера си в дългосрочен план.

Статистически данни за OiRA

Преглед на статистическите данни за OiRA през последните години. Тази информация включва броя на разработените инструменти, броя на потребителите, броя на извършените оценки на риска, както и информация за инструментите, които са в процес на разработване.

Отворен източник/споделяне

Инструментите на OiRA и цялото им съдържание са свободно достъпни и могат да бъдат използвани от други партньори на OiRA при разработването на техните инструменти. Това се отнася само до текста в инструментите. Снимките/изображенията могат да имат специфични авторски права и отговорност на всеки разработчик на инструменти е да се увери, че има правата да използва определени снимки/изображения.
Споделянето на съдържанието на OiRA се извършва чрез лицензите „Криейтив Комънс“. Тази форма на лиценз предлага на потребителите възможността да споделят и да приспособяват работата си според редица конкретни условия, включително работата да не бъде комерсиална и да бъде правилно определена. За повече информация отидете на http://creativecommons.org/ и http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Информация за разработчика на инструментa

Това е официалното ръководство (наръчник) за редактори на OiRA, предназначено за всички партньори на OiRA и за тези, които разработват инструменти в сътрудничество с партньорите на OiRA. В него се дават подробни указания как да се използва системата за управление на съдържанието за създаване на инструменти.