OiRA – Online interactive Risk Assessment

About OiRA

Профили

Profiles - home page intro text

За улеснена навигация в този уебсайт и предоставяне на целенасочена информация, изберете своя профил:

MSEs

Микро- и малки предприятия (ММП)

Вие сте ММП, което има интерес да използва инструмент или да научи повече за OiRA във Вашата държава/сектор

EU and national Stakeholders

ЕС и национални заинтересовани страни

Вие сте европейски или национален социален партньор, който желае да стане партньор на OiRA. Проявявате интерес към предоставяне на подкрепа на EU-OSHA за популяризиране на инструментите на OiRA или за сътрудничество със съществуващите партньори на OiRA.

Other stakeholders

Други заинтересовани страни

Вие сте международна организация или голямо предприятие, което има интерес да научи повече за OiRA и нейното приложение в държавата/организацията Ви.

Най-новите инструменти на OiRA

Latest OiRA tools - home page intro text

Инструментите на OiRA дават възможност на микро- и малките предприятия да извършват оценки на риска и са разработени от нашите партньори на OiRA, от EU-OSHA и от партньорите на ЕС в секторния социален диалог.

Manufacture of food products

Държава
Greece
Език
Greek
Вижте още подробности Вижте по-малко подробности

Manufacture of drinks

Държава
Greece
Език
Greek
Вижте още подробности Вижте по-малко подробности

Manufacture of plastic products

Държава
Greece
Език
Greek
Вижте още подробности Вижте по-малко подробности

Последни новини

The Greek Ministry of Labour and Social Affairs has recently  …
Вижте още
Conducting risk assessments for your company may seem hard when…
Вижте още