OiRA – Online interactive Risk Assessment

About OiRA

Профили

Profiles - home page intro text

За улеснена навигация в този уебсайт и предоставяне на целенасочена информация, изберете своя профил:

MSEs

Микро- и малки предприятия (ММП)

Вие сте ММП, което има интерес да използва инструмент или да научи повече за OiRA във Вашата държава/сектор

EU and national Stakeholders

ЕС и национални заинтересовани страни

Вие сте европейски или национален социален партньор, който желае да стане партньор на OiRA. Проявявате интерес към предоставяне на подкрепа на EU-OSHA за популяризиране на инструментите на OiRA или за сътрудничество със съществуващите партньори на OiRA.

Other stakeholders

Други заинтересовани страни

Вие сте международна организация или голямо предприятие, което има интерес да научи повече за OiRA и нейното приложение в държавата/организацията Ви.

Най-новите инструменти на OiRA

Latest OiRA tools - home page intro text

Инструментите на OiRA дават възможност на микро- и малките предприятия да извършват оценки на риска и са разработени от нашите партньори на OiRA, от EU-OSHA и от партньорите на ЕС в секторния социален диалог.

Retail

Държава
Словакия
Език
Словашки
Вижте още подробности Вижте по-малко подробности

Motorised transport carts

Държава
Словакия
Език
Словашки
Вижте още подробности Вижте по-малко подробности

Dental practices

Държава
Франция
Език
Френски
Вижте още подробности Вижте по-малко подробности

Последни новини