Практически ресурси

Материалите, налични тук, са създадени от EU-OSHA и други заинтересовани страни от ЕС и включват всичко — от видеоматериали и инфографики до по-традиционни примери от практиката и презентации. Всички материали могат да бъдат изтеглени безплатно. За национални материали на OiRA проверете уебсайтовете на партньорите на OiRA.

Материали, например листовки, видеоклипове и инфографики.

Редовни актуализации и годишни прегледи на статистическите данни за OiRA, например брой на потребителите, извършени оценки на риска и инструменти в процес на разработване.

Задълбочена информация за националните подходи за популяризиране и резултатите от изследванията на OiRA.