Мрежа за инструменти за интерактивна оценка на риска (IRAT)

Мрежата за инструменти за интерактивна оценка на риска (IRAT) е създадена от агенции за БЗР и министерства, които са разработили свой безплатен инструмент за интерактивна оценка на риска (IRAT). Въпреки че техните инструменти за оценка на риска може да се различават, всички тези институции са изправени пред едни и същи предизвикателства, като оказване на помощ на ММП в процеса на оценяване на рисковете им; достигане до максималния брой ММП; поддържане и актуализиране на софтуера си в дългосрочен план.