Micro and Small Enterprises (MSEs)

Микро- и малки предприятия (ММП)

Микро- и малки предприятия (ММП), които проявяват интерес да използват инструмент или да научат повече за OiRA в своята държава/сектор

Оценка на риска

Оценката на риска е процедура за оценяване на рисковете, свързани с опасности на работното място за безопасността и здравето на работниците и служителите. Тя представлява систематична проверка на всички аспекти от работата, при която се отчитат:

  • какво може да предизвика нараняване или телесна повреда;
  • дали опасностите могат да бъдат елиминирани и ако не,
  • какви превантивни или защитни мерки има или трябва да се въведат за контрол на рисковете.

За повече информация относно оценката на риска посетете страницата за оценка на риска

Инструменти

Инструментите на OiRA позволяват на микро- и малките предприятия да извършват оценки на риска. Инструментите се използват лесно, могат свободно да се изтеглят и лесно да бъдат достъпни чрез кликване върху съответната връзка по-долу. Повечето инструменти са разработени за конкретен сектор или подсектор, но някои се основават и на специфични рискове или дейности, като психосоциални рискове или работа в затворени пространства или на покриви.

Инструменти за ОiRA

Снимка
OiRA MSEs

Контакти/уебстраница на партньорите

За да намерите партньора на OiRA във Вашата държава, кликнете върху връзката по-долу.

Национални партньори на OiRA

Как се използва OiRA

За да започнете първата си оценка на риска, потърсете интересуващия Ви инструмент, като изберете съответната държава и сектор/дейност на страницата с инструменти на OiRA. Бележка: Въпреки че партньорите на OiRA продължават да разработват нови инструменти, не всички сектори са обхванати във всички държави партньори. Когато откриете инструмент, който Ви интересува, кликнете върху „Начало на оценката на риска“ и ще получите покана да създадете профил в OiRA — процесът е лесен и бърз. Регистрацията ще ви позволи да влизате лесно в системата по всяко време, за да продължите вече започнати оценки или да стартирате нови.

Видеоклипове и рекламни материали от интерес за Вас

EU-OSHA и други заинтересовани страни от ЕС създадоха практически ресурси, включително видеоматериали и инфографики за по-традиционните проучвания на конкретни случаи и презентации за популяризиране на OiRA. Всички материали могат да бъдат изтеглени безплатно тук. Националните материали се намират на съответните уебстраници на националните партньори на OiRA.

Връзки към други практически ресурси на EU-OSHA

Материалите, налични тук, са създадени от EU-OSHA и други заинтересовани страни от ЕС и включват всичко — от видеоматериали и инфографики до по-традиционни примери от практиката и презентации. Всички материали могат да бъдат изтеглени безплатно. За национални материали на OiRA проверете уебсайтовете на партньорите на OiRA.

Информация за защита на личните данни

Целта на операцията по обработване на личните Ви данни е създаването на Ваш профил и данни за регистрация в OiRA (онлайн интерактивна оценка на риска), създаването на оценки на риска, планове за действие и доклади. Адресите на електронна поща могат да се използват за изпращане на бюлетини (ако сте избрали тази опция). Приложението OiRA представлява инструмент, предоставен на ваше разположение от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).
За повече информация относно защитата на данните посетете нашата страница Защита на данни.