Национални партньори

Националните партньори на OiRA са главно националните органи (министерства, инспекции по труда) и националните агенции за БЗР, решили да се присъединят към общността OiRA и да разработят и въведат програмата OiRA в страната си.

Унгария
В процес на разработване