Other stakeholders

Други заинтересовани страни

Международна организация или голямо предприятие, което има интерес да научи повече за OiRA и нейното приложение в държавата/организацията си. 

Кой има достъп до OiRA?

OiRA и достъпът до нашата система са налични само за официалните държави — членки на ЕС, както и за държавите от ЕАСТ. EU-OSHA не е в състояние да предоставя подкрепа на други международни партньори.

Пример от практиката: OiRA за международна компания

Този пример от практиката разглежда как един многонационален производител на автомобили успешно е адаптирал софтуера на EU-OSHA за OiRA в подкрепа на координираната оценка на риска за цялото дружество. В него се разглеждат предизвикателствата, пред които първоначално е изправено дружеството, какво е било постигнато и възможностите, които е създало прилагането на софтуера — включително икономии на разходи, насърчаване на участието на работниците и потенциал за разгръщане на софтуера на няколко езика. В проучването на конкретен случай се подчертава също така как подходът на това дружество за адаптиране на софтуера на OiRA е прехвърлим и съдържа потенциал и за други международни компании.

За повече информация посетете: https://osha.europa.eu/en/publications/oira-multinational-company

Снимка
OiRA profile image

Информация от отворен източник

OiRA е софтуер с отворен код. Софтуер, който е безплатен и с отворен код, е достъпен с лиценз, даващ право на потребителите да употребяват, да се обучават, да променят и подобряват дизайна чрез достъпа до изходния код. 

OiRA се основава на системата за управление на съдържание „Plone“. Софтуерното хранилище за OiRA е достъпно на адрес https://github.com/EU-OSHA/oira.application.buildout и неговите документи могат да се намерят на адрес https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation

Инсталиране

Ръководство за инсталиране можете да намерите тук: https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation/releases 

Контакт

За повече информация относно прилагането на OiRA пишете на адрес: oira [at] osha.europa.eu