OiRA – Online interactive Risk Assessment

About OiRA

Profily

Profiles - home page intro text

Vyberte svoj profil, aby ste mohli jednoduchšie navigovať na tejto webovej stránke a aby sme vám mohli poskytnúť cielené informácie:

MSEs

Mikropodniky a malé podniky.

Som mikropodnik alebo malý podnik, ktorý má záujem používať nástroj alebo sa dozvedieť viac o nástroji OiRA v mojej krajine/odvetví

EU and national Stakeholders

Zainteresované strany na európskej a národnej úrovni

Som európsky alebo národný sociálny partner, ktorý má záujem stať sa partnerom OiRA. Zaujímam sa o poskytovanie podpory agentúre EU-OSHA pri propagácii nástrojov OiRA alebo o spoluprácu s existujúcimi partnermi OiRA.

Other stakeholders

Iné zainteresované strany

Som medzinárodná organizácia alebo veľká spoločnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa viac o systéme OiRA a o tom, ako ho implementovať vo svojej krajine/organizácii.

Najnovšie nástroje OiRA

Latest OiRA tools - home page intro text

Nástroje OiRA umožňujú mikropodnikom a malým podnikom vykonávať hodnotenie rizík a sú vyvinuté našimi partnermi OiRA, agentúrou EU-OSHA a partnermi EÚ v rámci odvetvového sociálneho dialógu.

Manufacture of food products

Štát
Greece
Jazyk
Greek
Zobraziť viac informácií Zobraziť menej informácií

Manufacture of drinks

Štát
Greece
Jazyk
Greek
Zobraziť viac informácií Zobraziť menej informácií

Manufacture of plastic products

Štát
Greece
Jazyk
Greek
Zobraziť viac informácií Zobraziť menej informácií

Najnovšie správy

The Greek Ministry of Labour and Social Affairs has recently  …
Zobraziť viac
Conducting risk assessments for your company may seem hard when…
Zobraziť viac