Other stakeholders

Iné zainteresované strany

Medzinárodné organizácie alebo veľké spoločnosti, ktoré majú záujem dozvedieť sa viac o nástroji OiRA a/alebo ho implementovať vo svojej krajine/organizácii. 

Kto má prístup k OiRA?

OiRA a prístup do nášho systému sú k dispozícii len oficiálnym členským štátom EÚ a krajinám EZVO. EU-OSHA neposkytuje podporu iným medzinárodným partnerom.

Prípadová štúdia: OiRA pre viacnárodnú spoločnosť

Táto prípadová štúdia sa zaoberá tým, ako nadnárodný výrobca automobilov úspešne prispôsobil softvér OiRA agentúry EU-OSHA na podporu koordinovaného, celopodnikového hodnotenia rizika. Skúma výzvy, ktorým podnik spočiatku čelil, dosiahnuté výsledky a príležitosti, ktoré sa otvorili po implementácii softvéru vrátane úspor nákladov, podpory zapojenia pracovníkov a potenciálu zavádzania softvéru v niekoľkých jazykoch. V prípadovej štúdii sa tiež zdôrazňuje, ako prístup tohto podniku k prispôsobovaniu softvéru OiRA svojim potrebám možno previesť do iných organizácií, čo predstavuje potenciál pre iné nadnárodné spoločnosti.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na adrese: https://osha.europa.eu/en/publications/oira-multinational-company

Obrázok
OiRA profile image

Informácie z otvorených zdrojov

OiRA je softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Licencie na bezplatný softvér a softvér s otvoreným zdrojovým kódom sa používateľom voľne poskytujú a udeľujú im právo používať, skúmať, meniť a zlepšovať jeho dizajn prostredníctvom dostupnosti jeho zdrojového kódu.

Základom OiRA je systém správy obsahu Plone. Úložisko softvéru pre OiRA je k dispozícii na adrese https://github.com/EU-OSHA/oira.application.buildout a súvisiaca dokumentácia sa nachádza na adrese https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation.

Inštalácia

Návod na inštaláciu nájdete tu: https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation/releases 

Kontakt

Ďalšie informácie o implementácii systému OiRA získate na adrese: oira [at] osha.europa.eu (.)