Praktické zdroje

Materiály, ktoré sú k dispozícii tu, pripravila agentúra EU-OSHA a ďalšie zainteresované strany EÚ a obsahujú videá a infografiku, ako aj tradičnejšie prípadové štúdie a prezentácie. Všetky materiály sú k dispozícii zadarmo. Materiály OiRA jednotlivých členských štátov nájdete na webových stránkach partnerov OiRA.

Materiály, ako sú letáky, videá a infografiky.

Pravidelné aktualizácie a ročné prehľady týkajúce sa štatistík OiRA, ako napríklad počet používateľov, uskutočnené hodnotenia rizík a pripravované nástroje.

Podrobné informácie o národných propagačných prístupoch a výsledkoch výskumu o OiRA.