Sektoroví sociálni partneri

Sociálny dialóg označuje diskusie, konzultácie, vyjednávania a spoločné činnosti zahŕňajúce organizácie zastupujúce obe strany priemyslu (zamestnávateľov a pracovníkov).

Agentúra EU-OSHA úzko spolupracuje so sektorovými komisiami pre sociálny dialóg v EÚ na účely vývoja nástrojov OiRA pre konkrétne sektory (najmä v angličtine a s ohľadom na relevantné nariadenia EÚ) s cieľom prispôsobiť ich v rámci druhého kroku národnému kontextu.