Čo je nové v nástroji OiRA?

Najnovšie správy

The Greek Ministry of Labour and Social Affairs has recently  …
Zobraziť viac
Conducting risk assessments for your company may seem hard when…
Zobraziť viac

Najnovšie nástroje OiRA

Latest OiRA tools - home page intro text

Nástroje OiRA umožňujú mikropodnikom a malým podnikom vykonávať hodnotenie rizík a sú vyvinuté našimi partnermi OiRA, agentúrou EU-OSHA a partnermi EÚ v rámci odvetvového sociálneho dialógu.

Manufacture of food products

Štát
Greece
Jazyk
Greek
Zobraziť viac informácií Zobraziť menej informácií

Manufacture of drinks

Štát
Greece
Jazyk
Greek
Zobraziť viac informácií Zobraziť menej informácií

Manufacture of plastic products

Štát
Greece
Jazyk
Greek
Zobraziť viac informácií Zobraziť menej informácií