Sieť interaktívneho nástroja na hodnotenie rizík (Interactive Risk Assessment Tool, IRAT)

Sieť IRAT je zložená z inštitúcií pre BOZP a ministerstiev, ktoré vyvinuli vlastný bezplatný interaktívny nástroj na hodnotenie rizík (IRAT). Hoci sa ich nástroje na hodnotenie rizík môžu líšiť, všetky tieto inštitúcie čelia rovnakým výzvam, ako je napríklad snaha o pomoc MMP pri procese hodnotenia ich rizík, oslovovanie maximálneho množstva MMP alebo dlhodobá údržba a aktualizácia ich softvéru.